+90 538 360 28 01 iletisim@medyumgizem.com
Gerçek Medyum Gizem

Gerçek Medyum Gizem

Merhaba Bu akşam üstü farkettik ki sahte medyumun sitesi açılmıyor (malum pembe site).. Buda demekki yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış.. kendisine yeni mesleğinde başarılar...
Cinlerin Cisimleri

Cinlerin Cisimleri

Cinlerin Cisimleri Kadı Ebu Ya’lâ der ki: «Cin, teşekkül etmiş cisimlerden ve şekillenmiş şahıslardan ibarettir.. Büyümüş ve gelişmiş olması mümkündür. Mutezile bu fikre muhalefet ederek şöyle der: «Onlar gayet ince cisimlerdir. İnce oldukları için onları...
Cin’in ateşten insan oğlunun topraktan yaradılmış olması

Cin’in ateşten insan oğlunun topraktan yaradılmış olması

Cenab-ı Allah buyuruyor ki: «Cinleri de daha önce çok zehirli ateşten yarattık.» . «Cinleri de yalın bir ateşden yarattı.» «Beni ateşten, onu topraktan yarattın..» Kadı Abdulcebbar der ki: Bu delil naklidir, aklî değildir – yâni biz bunları nakil yolu ile...
Cinin yaradılış tarihi

Cinin yaradılış tarihi

Ebu Huzeyfe, (El-Mubtede’)de der ki: Bize Osman,ona da Bekir bin El-Ahnes’in anlattığına göre, Abdur-rahman bin Sabit El-Kureyşi Abdullah bin Amr bin El-As’dan (R.A.) söyle nakl etmiştir: Allahü Teâlâ Cinleri, Âdem’den iki bin sene evvel...
Cin varlığının isbati ve babdaki fikir ayrılıkları

Cin varlığının isbati ve babdaki fikir ayrılıkları

ekserisi ve zenadıkanm tümü şeytanları ve Çin’i inkâr etmişlerdir. Şu halde Dinle alâkası olmayan ve şeriatı hiçe sayanların bunu inkâr edişlerinde şaşılacak bir şey yoktur! Bizi hayrete düşüren şey; Kur’ân nsislan, haberlerin tevatürü, gözleri...