+90 538 360 28 01 iletisim@medyumgizem.com
Cin’in ateşten insan oğlunun topraktan yaradılmış olması

Cin’in ateşten insan oğlunun topraktan yaradılmış olması

Cenab-ı Allah buyuruyor ki: «Cinleri de daha önce çok zehirli ateşten yarattık.» . «Cinleri de yalın bir ateşden yarattı.» «Beni ateşten, onu topraktan yarattın..» Kadı Abdulcebbar der ki: Bu delil naklidir, aklî değildir – yâni biz bunları nakil yolu ile...
Cinin yaradılış tarihi

Cinin yaradılış tarihi

Ebu Huzeyfe, (El-Mubtede’)de der ki: Bize Osman,ona da Bekir bin El-Ahnes’in anlattığına göre, Abdur-rahman bin Sabit El-Kureyşi Abdullah bin Amr bin El-As’dan (R.A.) söyle nakl etmiştir: Allahü Teâlâ Cinleri, Âdem’den iki bin sene evvel...
Cin varlığının isbati ve babdaki fikir ayrılıkları

Cin varlığının isbati ve babdaki fikir ayrılıkları

ekserisi ve zenadıkanm tümü şeytanları ve Çin’i inkâr etmişlerdir. Şu halde Dinle alâkası olmayan ve şeriatı hiçe sayanların bunu inkâr edişlerinde şaşılacak bir şey yoktur! Bizi hayrete düşüren şey; Kur’ân nsislan, haberlerin tevatürü, gözleri...
Cinler Hakkında

Cinler Hakkında

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlarım. Hamd, insanların ve cinlerin yaradıcısı olan Allah’a lahsustur! Allah’dan başka hiçbir ilâh olmadığına, bir oldu-ğuna ve şeriki bulunmadığına öyle bir şehadet getiririm ki, o şehadeti kendine edinen...
Medyumlar Kimdir

Medyumlar Kimdir

Medyumlar,ruhsal amaçlar için kullanılırlar.Fizik ve eterik dünyalar arasında bağ görevi görürler yani,ruh yada öte alem ile haberleşmeyi sağlayan kimselerdir.Her yanımızdan enerjiyle çevriliyiz.Bu enerji fizik plandan ayrılmış olanların düşüncelerini ve işlerini...
Parapiskoloji Nedir?

Parapiskoloji Nedir?

Parapsikoloji; bilinç eşiği ötesinde gerçeklesen hadiseleri inceleyen normatif bir bilimdir. Çünkü bu olaylar bilincin sınırları ile kavranamayan bilinç ötesinde cereyan etmektedirler. Bu nedenle de bu bilimin kural ve metotlarını akıl ile kavramak mümkün değildir. Bu...