+90 538 360 28 01 iletisim@medyumgizem.com

Koruyucu Vefk

3 harfliler diye tabir ettiğimiz asıl adı (CİN) olan gözle zorla olsa görülen bu şeylerden kurtulmak ve korumak amacıyla yapılmış vefktir. Bu Koruyucu Vefk lerin doğru hazırlanması gerekir aksi halde sonuçları çok ciddi dereceye ulaşacak şeyler olabilir. Bu yüzden uzman medyum hocalarımıza güvenmeniz gerekmektedir. Bu işten anlamayan kişiler ile çalışırsanız başınıza çok daha kötü şeyler gelebilir o yüzden size önerim bizim medyumlarımız ile çalışmanızdır. Cinlere karşı koruyucu vefkler her zaman işe yaramazlar bunlar cinlerin birazda yapılarına ve neden sizinle uğraştıklarına bağlıdır. Geçmişte yapılan bazı medyum hataları da bunların size musallat olmasını sağlamaktadır.

Doğru bir işlem için doğru kişiler ile iletişimde olmalısınız. Cinlere karşı koruyucu vefkler sizlerin daha güvenli ve daha huzurlu bir şekilde yaşam sürdürmenizi sağlamaktadır. Bu tür şeyler atlanmamalı ve oldukça önemli bir konudur.

 

Koruyucu Vefk

Koruyucu Vefk Resim temsilidir..

Vefk nedir?

Vefk’in sözlük anlamı uyumdur, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır (Eğer harflerden ya da kelimelerde oluşmuş bir vefk ise kelimelerin ya da harflerin ebced hesabıyla toplamlarının birbirine eşit olması gerekir) dini terminolojide ise vefk, tesirli dua demektir Koruyucu Vefk bu vefkler arasındadır

Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler ya da sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.

Vefk nasıl etki eder?

Belirli bir amacı elde etmek için yapılan vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler dua ve yemin vasıtasıyla istenen işlerde Allah’ın(CC) izniyle görevlendirilir, Baglama Vefki böylece etkili olur.

Vefkler kaç çeşittir?

Verfkler her sırasında bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. Örneğin bir sırasında 3 kare varsa üçlü, 4 kare varsa dörtlü, 10 kare varsa onlu vefk, bulunduğu gruba göre, toprak, hava, ateş ve su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur.

Vefklerde kullanılan sayılar ve kelimeler hangi dile aittir?

İslami inanca göre bizim yaptığımız Vefklerde kullanılan harfler ve sayılar arapçadır.

Vefk nasıl yapılır?

Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır. Harfler ya da kelimelerle vefk yapılacaksa harflerin ya da kelimelerin sayısal toplamlarına da dikkat edilir.

Web Tasarım