+90 538 360 28 01 iletisim@medyumgizem.com

Medyum : İnsan sadece fizik yapıya sahip bir beden değildir. Aynı zamanda ruhsal yönü olan bir varlık olması nedeniyle bir çok beden içerir.
Medyumlar : Ara bedenler daha güçlü durumdadır. Bu sayede kendi yeteneklerini çok kolay gösterebilir. Her medyumun enerji ve bilinç düzeyi farklıdır.

Medyum : İnsan sadece fizik yapıya sahip bir beden değildir. Aynı zamanda ruhsal yönü olan bir varlık olması nedeniyle bir çok beden içerir. Bunlar en incesinden en yoğununa kadar bir diziliş sürdürür.Bu bedenlere astral bedenler denir. Ruhsal güç, maddi boyuta hakim olduğu için, madde onun enerjisine karşı koyamaz ve birden dağılır. Medyumlar ruhsal boyutlarla ilişki kurarken bu enerji bedenlerini evrensel boyutlara uyumlayarak trans haline girerler ( yarı uyku hali). Ve bu bedenlerinin yüksek enerjisini kullanarak bir etki alanı yaratır. Bu tamamen medyumun yeteneğine bağlıdır.

 

Medyumlar : Ara bedenler daha güçlü durumdadır. Bu sayede kendi yeteneklerini çok kolay gösterebilir. Her medyumun enerji ve bilinç düzeyi farklıdır. Bu ara bedenler klasik spiritüalizmde perisperi olarak adlandırılır. Duru görü medyumluğu, duru işiti medyumluğu, sezgi medyumluğu otomatik yazı medyumluğu şifa medyumluğu en bilinenleridir. Medyum telepatik olabilir, duru görür olabilir, duru işiti medyumu olabilir. Aynı zamanda sezgi medyumluğu dediğimiz bir kavram vardır. Ruhsal varlığın medyuma direkt etkisi olduğu durumlara ise bedenlenme medyumluğu denir. Burada medyumun hitap kabiliyeti çok fazladır. Konuşucu medyumluk da denir. Yazıcı medyumlukta da

yazının taklit edilmesi mümkün değildir. Tamamen ruhsal varlığın yazı stiline göre bir yazı çıkar ortaya. Bu çok ikna edici bir kanıttır. Medyumun yazı karakteri değişir, çok farklı tarzda yazmaya başlar. Ve bu yazma aralıksız sürebilir. Tamamen Ruhsal Varlık’ın kontrolü altındadır.

Medyumun enerjisi fizik bedenden dışarı taştığı zaman, şifacı medyumluk, darbeci medyumluk (tiptoloji), En son olarak, çok zor bir medyumluk olan Materyalizasyon medyumluğu da bu alana girer.

Araştırıcı, ya da medyum kişilerin arınmış olması(şehvet düşkünlüğü, cahillik, kibir,gibi negatif enerji düzeyine düşmemesi) gerekir. Bir medyum büyük mücadelelerle, çeşitli hayatlar boyu elde etmiş olduğu bu yetenekleri, çok basit dünya çıkarları için harcamamalıdır. Ciddi, ağırbaşlı, zeki, alçakgönüllü, ruhsal alemin nasihatlerini dinleyen bir medyum,ruhsal evrimini gitgide yükselterek yanlış bilgi aktarma olasılığını da yok etmiş.

Ruhsal varlıklarla irtibat kuran medyumları, günümüz Batı parapsikolojisi psişik süje olarak değerlendirmektedir. Burada da psişik süjeler ikiye ayrılırlar: Pasif ve Aktif olanlar. Pasif olanlar, ruhsal etkiye ya da zihinsel etkiye alıcı olan kişilerdir. Bunlar da kendi içinde dört kategoriye girerler :

1- Telepat olanlar,

2- Psikometri yeteneğini sergileyenler,

3- Radyestezi yeteneği olanlar,

4- Rüyada telepatik algılayanlar.

Telepat durumunda bulunalar pasif bir biçimde sadece alıcı konumunda olurlar. Spritüel olarak Duru görür olarak geçer. Ruhsal çalışmalarda, hassasiyeti, duyarlılığı oldukça yükselmiş kimselerdir, ama edilgen (pasif) durumdadırlar.

Psikometri süjeleri ise hastalık teşhisi yapabilir.

Radyestezi ya da diğer adıyla rabdomansi medyumluğu aynı enerji hissetme yöntemidir. Yalnız pek kullanılmamaktadır.

Son olarak da rüyada telepati çalışmaları, günümüz modern Batı parapsikolojisi çalışma alanına girer. Burada inceleme rüya laboratuarlarında yapılır. Ayrı odalarda bir alıcı, bir de verici süje vardır. Verici olanlar, genellikle kartpostala ya da slayttan ekrana yansıtılmış görüntüye odaklanır. Öbür odada da elektrotları başına bağlanmış, ya da elektroansefalogram cihazına bağlı ve uyuyan alıcı olan kişi vardır. Alıcı uyku sırasında algılama yapmaya çalışırken, verici olan kişi de o imajı göndermeye çalışır.

Bir de aktif süjeler vardır. Burada da dedublüman, yani aynı anda iki farklı yerde görünmek gibi yetenekleri olan süjeler düşünülebilir. İslam’da tayyı mekan olayının bir şeklidir.

Bundan başka manyetik şifa aktif süjelerin çalışma alanına girer. Elle ve nefesle mesetmek, yani ağızda akciğerlerden gelen ve de ellerden taşan manyetik güçle şifacılık yapılabilir.

Film üzerinde düşünce formlarının çıkarılması aktif süjelerin işine girer. Günümüzde psikokinetik olayların bir türü olarak göze çarpar. Psikokinezide( düşünce enerjisi )çalışma olarak zar deneyleri uygulanır. Süje istediği zarın gelmesi için, o zarın yüzünü zihninde imajine eder ve zihinsel gücüyle maddeyi etkileyerek, istediği sayının gelmesini sağlar.

Medyumlar hassas kimselerdir. Manyetik etkilere karşı duyarlıdır. Bu manyetik etkiler insanlardan gelir.

Fiziksel medyumlukta temel olarak, eşyanın uzağa nakledilmesi, materyalizasyon, medyumsal bir takım ışıklar, apor, doğrudan ses, doğrudan yazı, gibi konular girer. Bunlar için mutlaka medyum veya psişik yönden hassas bir kimseye ihtiyaç vardır. Bu tip çalışmalarda fiziksel elle tutulur, gözle görülür nesneler ve olaylar olduğu için fiziksel medyumluk denmiştir.