+90 538 360 28 01 iletisim@medyumgizem.com

Parapsikoloji; bilinç eşiği ötesinde gerçeklesen hadiseleri inceleyen normatif bir bilimdir. Çünkü bu olaylar bilincin sınırları ile kavranamayan bilinç ötesinde cereyan etmektedirler. Bu nedenle de bu bilimin kural ve metotlarını akıl ile kavramak mümkün değildir. Bu bilimin öncülerinden prof. Rhine.e göre hafızanın ve düşüncenin nasıl oluştuğunu açıklayamayan akıl bilincin ötesindeki olayları nasıl açıklayabilir? Bilincin eşiği aşılınca bilinmeyenin dünyasına girilir ve akıl bir sırlar perdesinin ardında kalır. Bu mana da insan aklının âlem ve onun gerçeklerine ait bilgilerin pek azına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

İste bu nedenle insan; evren ve onun gerçeğini bir bütün olarak kavrayacak yetenekten yoksundur. Fakat bazı özel yeteneklere sahip bilinç eşiğini asabilen kimselerin bizlere ulaştırdığı bilgileri ve orada cereyan eden hadiseleri inkâr etmek yok saymak apayrı bir cehalettir. Parapsikoloji normatif olarak bilinen bilimlerin iste bu bilinç esiğinin ötesine geçebilmek için türettikleri bir deney, apayrı bir saha olarak algılanmalıdır. Bilhassa 19.yy.da batıda gelişen kimi vakalar, parapsikolojinin laboratuar ortamına alınmak suretiyle üzerinde çalışılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Uzmanlar parapsikolojinin konusu içine giren vakaları genel olarak dört gruba ayırmaktadırlar.
1- Parapsişik olaylar
2- Parafizyolojik olaylar.
3- Parafizik olaylar.
4- Spirit olaylar.
Bunları her birbirini ilerleyen bölümler de ayrı ayrı mütalaa edeceğiz.