+90 538 360 28 01 iletisim@medyumgizem.com

Sirinlik ve Güzellik Vefki

Şirinlik büyüsünden daha önce bahsetmiştik. Vefkler daha farklı bir olaydır medyum hocalarımızın gerçekleştirdiği bu vefklerde büyünün sonuçlarında yer aldığı gibi etrafınıza daha şirin gözükme ve daha tatlı sempatik gelme çalışmasıdır. Bu vefkler sayesinde Şirinlik ve güzel görünme / güzel gösterme işleminiz başarılı bir sonuç ile sonuçlanacaktır. Burada vefklerin hazırlanışı çok önemli bu nedenden dolayı vefklerinizi ya bize ya da profesyonel başka bir medyuma yaptırabilirsiniz.

Sirinlik ve Güzellik Vefkinin tutması için bu işlemler şarttır ve gereklidir. Vefkler hakkında detaylı bilgileri ana menümüzden öğrenebilirsiniz. Dilerseniz direk olarak hocamızı arayıp iletişim kurabilirsiniz.

 

Sirinlik ve Güzellik Vefki

Sirinlik ve Güzellik Vefki Resim temsilidir..

Vefk nedir?

Vefk’in sözlük anlamı uyumdur, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır (Eğer harflerden ya da kelimelerde oluşmuş bir vefk ise kelimelerin ya da harflerin ebced hesabıyla toplamlarının birbirine eşit olması gerekir) dini terminolojide ise vefk, tesirli dua demektir Sirinlik ve Güzellik Vefki bu vefkler arasındadır

Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler ya da sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.

Vefk nasıl etki eder?

Belirli bir amacı elde etmek için yapılan vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler dua ve yemin vasıtasıyla istenen işlerde Allah’ın(CC) izniyle görevlendirilir, Baglama Vefki böylece etkili olur.

Vefkler kaç çeşittir?

Verfkler her sırasında bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. Örneğin bir sırasında 3 kare varsa üçlü, 4 kare varsa dörtlü, 10 kare varsa onlu vefk, bulunduğu gruba göre, toprak, hava, ateş ve su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur.

Vefklerde kullanılan sayılar ve kelimeler hangi dile aittir?

İslami inanca göre bizim yaptığımız Vefklerde kullanılan harfler ve sayılar arapçadır.

Vefk nasıl yapılır?

Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır. Harfler ya da kelimelerle vefk yapılacaksa harflerin ya da kelimelerin sayısal toplamlarına da dikkat edilir.

Web Tasarım